TTHC Đà Nẵng

TTHC Đà Nẵng


Mô tả dự án

Công trình: Bãi đậu xe ngầm phía Nam TTHC Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Thành phố Đà Nẵng

Hạng mục: Chống thấm mái sân vườn bằng hệ thống  màng PVC Sika Sarnafil G476

danang 1

Công tác chuẩn bị

danang 2

Lắp đặt lớp bảo vệ

danang 3

Lắp đặt lớp chống thấm

danang 4

Hàn nối các biên màng chống thấm

danang 5.jpg

Lắp đặt lớp bảo vệ thứ hai

danang 6.jpg.png

Cán lớp vữa bảo vệ

danang 7danang 8

Hoàn thiện chống thấm