First Home

First Home


Mô tả dự án

Công trình: Chung cư First Home Trường Thọ-Thủ Đức

Hạng mục: Chống thấm bằng sản phẩm của Sika

truong tho 1truong tho 2truong tho 3

Chống thấm vách tầng hầm bằng Sikaproof membrane

truong tho 4truong tho 5truong tho 6

Chống thấm bằng Sika Topseal 107