Nhà máy UFC 85

Nhà máy UFC 85


Mô tả dự án

Công trình: Nhà máy UFC 85 Formaldehyde – Bà Rịa Vũng Tàu

Hạng mục: Sửa chữa kết cấu và chống thấm bằng sản phẩm Sika

UFC85 1UFC85 3

Sửa chữa kết cấu bằng Sikadur 752, Sikadur 731, Sikagard 75, Sikafloor 81 Epocem

UFC85 4UFC85 5

UFC85 6

Chống thấm bằng Sikagard 62, Sika poxital F, Sika Topseal 107, Sika Bituseal