Amway Việt Nam

Amway Việt Nam


Mô tả dự án

Công trình: Nhà máy Amway Việt Nam

Hạng mục: Sửa chữa kết cấu và chống thấm bằng sản phẩm Sika

amway 1

Sửa kết cấu hồ nước bằng Sika Monotop

amway 2

Sửa chữa bê tông bằng Sikagard 75 & Sikafloor 81 Epocem

amway 3

Chống thấm bê nước bằng Sikaplan

amway 4

Chống thấm mái bằng Sika bituseal