HẦM ĐÈO CẢ

HẦM ĐÈO CẢ


Mô tả dự án

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả

Địa chỉ : Phú Yên – Khánh Hòa

Ngày hoàn thành : Dự kiến 2017

deoca 1

Hiện trạng trước khi chống thấm

deoca 2

Lắp lớp vải địa không dệt

deoca 3

Lắp đặt lớp ngăn nước

deoca 4

Hàn nối các biên màng lớp ngăn nước

deoca 5

Hoàn thiện lắp đặt lớp ngăn nước

deoca 6

Đổ bê tông hoàn thiện vỏ hầm