THE NASSIM THẢO ĐIỀN

THE NASSIM THẢO ĐIỀN


Mô tả dự án

Chủ đầu tư: Sơn Kim Land và Tập đoàn Quốc Tế HongKong Land
Địa chỉ: The Nassim Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Ngày hoàn thành: 2018

Triển khai công tác thi công chống thấm hồ bơi

Triển khai công tác thi công chống thấm hồ bơi

thi-cong-chong-tham-the-nassim-2

 

thi-cong-chong-tham-the-nassim-3

 

thi-cong-chong-tham-the-nassim-4

 

thi-cong-chong-tham-the-nassim-6

 

thi-cong-chong-tham-the-nassim-5

 

thi-cong-chong-tham-the-nassim-7

 

thi-cong-chong-tham-the-nassim-8

 

thi-cong-chong-tham-the-nassim-9