B.Braun Phase 2

B.Braun Phase 2


Mô tả dự án

Công trình: Nhà máy dược B.Braun giai đoạn 2

Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội

Hạng mục: Thi công cách nhiệt và chống thấm mái tole bằng hệ thống màng PVC Sika Sarnafil S327

Braun 1Braun 2

Hàn nối các biên màng chống thấm

Braun 3Braun 4

Hoàn thiện chống thấm