Chung cư Hà Đô

Chung cư Hà Đô


Mô tả dự án

Công trình: Chung cư Hà Đô

Hạng mục: Sửa chữa kết cấu bê tông bằng sản phẩm của Sika

hado 2

Đường nứt hiện hữu

hado 3

Lắp đặt thiết bị bơm

hado 4

Bơm Epoxy

hado 5

Hoàn thiện