Big C Bình Dương

Big C Bình Dương


Mô tả dự án

Công trình: Trung tâm thương mại Green Square – Big C Bình Dương

Địa chỉ: Dĩ An – Bình Dương

Hạng mục: Thi công cách nhiệt và Chống thấm mái tole bằng hệ thống  màng PVC Sika Sarnafil S327

Bigc 1

Công tác chuẩn bị

Bigc 2

Lắp đặt hệ thống cách nhiệt XPS

Bigc 3

Lắp đặt tấm ngăn ẩm

Bigc 4

Lắp đặt lớp chống thấm

Bigc 5Bigc 6

Hàn nối các biên màng chống thấm

Bigc 7Bigc 8

Hoàn thiện chống thấm