FURAMA RESORT

FURAMA RESORT


Mô tả dự án

Chủ đầu tư : Furama

Địa chỉ : Phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày hoàn thành : Tháng 11/2015

 Hạng mục: Chống thấm cải tạo sân vườn