AEON MALL Campuchia

AEON MALL Campuchia


Mô tả dự án

Công trình: Trung tâm thương mại AEON MALL

Địa chỉ: Phnôm Pênh – Campuchia

Hạng mục: Chống thấm Canopy Aluminium bằng hệ thống  màng PVC Sika Sarnafil G410/Felt

Aeon 1

Công tác chuẩn bị

Aeon 2

Dán màng chống thấm lên mặt sàn Alu

Aeon 3

Hàn nối các biên màng chống thấm

Aeon 4

Hoàn thiện chống thấm