Cảng Cái Mép

Cảng Cái Mép


Mô tả dự án

Công trình: Cảng Quốc tế Cái Mép-Bà Rịa Vũng Tàu

Hạng mục: Sửa chữa kết cấu bê tông bằng sản phẩm Sika

caimep 1

Đường nứt hiện hữu

caimep 2

Lắp đặt các đầu bơm

caimep 3

Bơm epoxy

caimep 4

Hoàn thiện