FUSION RESORT NHA TRANG

FUSION RESORT NHA TRANG


Mô tả dự án

Tổng thầu: Công ty Serenity Holding Việt Nam
Gói thầu: Chống thấm và Nội thất
Địa điểm: Nha Trang
Thời gian hoàn thành: 2018

Chong-tham-fusion-resort-nha-trag

Chong-tham-fusion-resort-nha-trag-2

 

Chong-tham-fusion-resort-nha-trag-3

Chong-tham-fusion-resort-nha-trag-4

Chong-tham-fusion-resort-nha-trag-5

 

Chong-tham-fusion-resort-nha-trag-7