TETRA PAK BINH DUONG FACTORY

TETRA PAK BINH DUONG FACTORY


Mô tả dự án

DỰ ÁN TETRA PAK BINH DUONG FACTORY
Chủ Đầu Tư: Tetra Pak Viet Nam
Quản Lý Dự Án: Toyo Viet Nam
Nhà Thầu: Hung Trang Corp
Gói Thầu: Giải Pháp Chống Thấm Mái Theo Tiêu Chuẩn FM Approved
Địa điểm: KCN Vsip II, Tx Tân Uyên, Bình Dương
Thời gian hoàn thành: 5/2018

Chong-tham-du-an-tetra-pak-5

Chong-tham-du-an-tetra-pak-3

Chong-tham-du-an-tetra-pak-1

Chong-tham-du-an-tetra-pak-2

Chong-tham-du-an-tetra-pak-4-a

Chong-tham-du-an-tetra-pak-8