BIG C ĐỒNG NAI

BIG C ĐỒNG NAI


Mô tả dự án

Chủ đầu tư: Big C Đồng Nai
Địa chỉ: Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Gói Thầu: Giải Pháp Chống Thấm Mái
Thời gian hoàn thành: 2017

chong-tham-du-an-big-c-dong-nai-1

 

chong-tham-du-an-big-c-dong-nai-2

 

chong-tham-du-an-big-c-dong-nai-3

chong-tham-du-an-big-c-dong-nai-4

 

chong-tham-du-an-big-c-dong-nai-5

 

chong-tham-du-an-big-c-dong-nai-6

 

chong-tham-du-an-big-c-dong-nai-7

 

chong-tham-du-an-big-c-dong-nai-8

 

chong-tham-du-an-big-c-dong-nai-9

 

chong-tham-du-an-big-c-dong-nai-10

Hoàn thành dự án