Đại Học RMIT

Đại Học RMIT


Mô tả dự án

Công trình: Đại Học RMIT

Địa chỉ: Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Hạng mục: Chống thấm mái bê tông bằng hệ thống  màng PVC Sika Sarnafil G410/Felt

rmit 1

Công tác chuẩn bị

rmit 2

Dán màng chống thấm lên mặt sàn

rmit 3

Hàn nối các biên màng chống thấm

rmit 4

Hoàn thiện chống thấm