The Krista

The Krista


Mô tả dự án

Công trình: The Krista-Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

Hạng mục: Sửa chữa kết cấu bê tông bằng sản phẩm Sika

Krista 1

Đường nứt tường tầng hầm

Krista 2

Bơm Epoxy Sikadur 752 & Sikadur 731

Krista 3Krista 4

Hoàn thiện