Takashimaya

Takashimaya


Mô tả dự án

Công trình: Khu ẩm thực Takashimaya

Địa chỉ: Sài Gòn Centre phase 2, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Hạng mục: Chống thấm nhà bếp bằng hệ thống  màng PVC Sika Sarnafil G476

tashimaya 1

Công tác chuẩn bị

tashimaya 2

Lắp đặt lớp vải địa kỷ thuật

tashimaya 3

Lắp đặt lớp chống thấm Sarnafil G476

tashimaya 4

Hàn nối các biên màng chống thấm

tashimaya 5.jpg

Thi công các chi tiết

tashimaya 6.jpg.png

Nghiệm thu lớp chống thấm

tashimaya 7.jpg.png

Lắp đặt lớp vải địa kỷ thuật bảo vệ