Nhà máy Holcim

Nhà máy Holcim


Mô tả dự án

Công trình: Nhà máy xi măng Holcim

Hạng mục: Sửa chữa kết cấu và bề mặt bê tông bằng sản phẩm Sika

holcim 1

Sửa kết cấu hồ nước bằng Epoxy

holcim 2

Sửa chữa bê tông bằng Sika Monotop

holcim 3

Chống thấm bê xử lý nước thải

holcim 4

Hoàn thiện